Jobbikos hírek
:: 2018. október 19. - 16:57
A magyar oktatás romló mutatói

A Jobbik megdöbbenve figyeli, hogy míg az uniós országok többségében az oktatási rendszer egy stabil fejlődési pályára állt, minden vizsgált területen az átfogó reformoknak, valamint a jelentős többletforrásoknak köszönhetően,  addig Magyarország ismét Európa szégyenpadjára került. Az Orbán-kormány két ciklusa alatt sem a sürgető oktatási reformok elindítása, sem az oktatási szféra többletforrások általi megerősítése nem történt meg, így a kijelölt stratégiai célterületeken fejlődés helyett határozott visszafejlődés tapasztalható. Míg 2014-ben a korai iskolaelhagyók aránya 11,4 százalékot tett ki, 2017-re ez a számarány már 12,5 százalékra növekedett. A diplomások számarányát tekintve még meredekebb a zuhanás, itt a 2014-es 34,1-ről 32,1-re csökkent az arány.

Navracsics Tibor uniós biztos a napokban ismertette az Oktatási és Képzési Figyelő 2018. évi kiadását, mely komplex szempontrendszer és egzakt mutatószámok alapján értékeli az uniós tagországok oktatási rendszerét. A 2010 márciusában tartott EU csúcson az Európai Tanács által elfogadott „Európa 2020” program a tagországok oktatáspolitikája területén két fő stratégiai célt tűzött ki: a diplomások számarányának emelését 40 százalékra, valamint a korai iskolaelhagyók számarányának 10 százalékra csökkentését. A diplomások arányának növelése tekintetében Magyarország 2020-ig 34%-os vállalást tett. A leszakadást gyorsítja, hogy a Fidesz politikájának köszönhetően a felsőoktatás egyre inkább a gazdagok kiváltságává válik, rengeteg tehetséges magyar fiatal a felsőfokú tanulmányai megkezdéséig sem jut el, a diplomával rendelkezők pedig tömegesen hagyják el az országot. Kétségbeejtő a közoktatás helyzete is. Ma Magyarországon a közoktatás legjelentősebb problémája (a pedagógus szakma bérviszonyai mellett) a gyermekek indokolatlan túlterheltsége, mely sem a tudásanyag növelését, sem a képességfejlesztést nem szolgálja. Ezt jól bizonyítják a magyar diákok problémamegoldó-képességéről, a tanár-diák viszonyról, a társadalmi különbségek felszámolásának kudarcairól évről évre elszomorítóbb eredményeket publikáló Pisa-teszt mérései is.
Világosan látható, hogy napjaink magyar oktatási rendszere –az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig– megújulásra, átfogó reformokra szorul.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom azért dolgozik, hogy oktatási rendszerünkben tanuló ifjúságunk korszerű, a XXI. század kihívásaihoz igazodó tudáshoz jusson, melyet egzisztenciálisan és erkölcsileg egyaránt európai színvonalon megbecsült tanítók, tanárok és egyetemi oktatók adnak át. Leszakadás és elszigetelődés helyett legyünk újra Európa meghatározó kultúrnemzete!

Dr. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője és oktatási kabinetjének vezetője

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya