IT hírek
:: 2012. augusztus 1. - 14:24
"Elhallgatott magyar írókról és költőkről nyíltan!"

Ezzel a címmel kezd rendhagyó kezdeményezésbe a Vas megyei Jobbik Ifjúsági Tagozat. Takács Adrián Vas megyei ifjúsági szervező és Lőrincz Lejla, a csepregi Jobbik Ifjúsági Tagozat alelnökének kezdeményezésére a következő hónapokban hétről hétre egy-egy felvilágosításnak szánt cikkel, előadással fogunk jelentkezni, ezzel is ráirányítva a figyelmet a valóságra, azokra az írókra és költőkre, akik nemzetközileg elismertek voltak, sőt 1948-ig a tananyag részeként oktatták őket az iskolákban.

A magyar irodalom tankönyvekből, illetve tanításból tudatosan kihagyták mindazokat az igen jelentős írókat, költőket, akiknek életműve nem volt alkalmas arra, hogy a meghirdetett kommunista ideológia, valamint osztályharc eszközévé váljanak. Sajnos ez ma sem látszik változni... 

Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Sinka István, Szabó Dezső, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Áprily Lajos, Wass Albert, Nyírő József, Gyóni Géza, Ignácz Rózsa. Néhány név, akikről nemcsak a maguk korában beszélhetünk a nagyszerűség, a kiemelkedőség és a csodálat fátyla alatt, de a mai napig az irodalom egének tündöklő csillagai, ám nemcsak hogy nagy részüket a fiatalok nem olvassák, sok esetben még csak nem is hallottak róluk. Ezekkel az emberekkel, akiket megpróbáltak elhallgattatni, cenzúrázni, most is ezt teszi a jelenlegi vezetés. 

Hogy miért? Olyan stílusban, olyan témákban és olyan nyíltan írtak, hogy bár ők a leghíresebb magyar alkotók, a múltat elodázni szándékozó "nagyok" szemében a "leghírhedtebb" titulus birtokosai. Ha ezeket a művészi tehetségeket - akiket még a Nemzeti Alaptantervbe se vesznek be, hogy elkerüljék az oktatásban való szerepeltetésüket - a mai magyar társadalom végre elkezdené olvasni, több ezer embernek nyílna fel a szeme és már korántsem lehetne elhitetni velük azt a sok maszlagot, melyek az elferdített történelem jelenlegi mozgatórugói, sőt alapjaiban változna meg az emberek ítélőképessége. 

Ifj. Hegedűs Loránt szavaival zárva: "A történelem lehet valakivel rövidtávon igazságtalan, hosszú távon mindig igazságot szolgáltat neki!" Mi abban szeretnénk e kezdeményezés által szerepet vállalni, hogy az igazságszolgáltatás mihamarabb megvalósulhasson!

 

Vas megyei Jobbik Ifjúsági Tagozat

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya