tanulmányi verseny
:: 2015. január 21. - 09:56
Európai gondolatok, európai civilizáció és jövő esszépályázat fiataloknak

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Európa Kabinetje és a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány esszépályázatot hirdet fiataloknak azzal a céllal, hogy a legjobb pályázatokat benyújtók szándékuk szerint bekapcsolódhassanak kabinetünk vagy más szakmai műhelyünk munkájába.

Az Európa Kabinet és a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány az esszépályázatot kifejezetten a 35 éves korig terjedő korosztálynak írja ki. Középiskolások, felsőoktatásban tanulók, fiatal dolgozó felnőttek, szakmai pályájuk elején lévő szakemberek gondolatait egyaránt várjuk.

Azoknak az értékes gondolataira is számítunk, akik a nyilvános szereplést nem engedhetik meg maguknak vagy erre nem is éreznek indíttatást. A pályamunkákat bizalmasan kezeljük, azok benyújtása nem jelent semmilyen hozzájárulást a felhasználáshoz.

A legjobb esszéknek megjelenési felületet kívánunk biztosítani, de erről a pályázat lezárását és az értékelést követően előbb külön egyeztetünk a pályázókkal. A legkiemelkedőbbnek talált munkák értékes díjazásban is részesülnek.

Az ajánlott terjedelem 5-20 oldal. Az ettől eltérő terjedelmű pályamunkákat is fogadjuk, azonban ez esetben kérjük az eltérés okát külön megindokolni (pl. célszerűségi szempont vagy a dolgozat egy máshol már korábban felhasznált írás, ami ezért eltérő oldalszámban készült). Formai követelmények: Times New Roman 12-es betűméret, másfeles sortávolság, sorkizárt.

Nem kizáró ok, ha az írás máshol már megjelent, szakdolgozatokat is szívesen fogadunk, ha megfelelnek az alábbi témáknak. Kérjük viszont, hogy ilyen esetben ezt jelezzék az e-mailben. Egy pályázó több pályamunkát is benyújthat.

A beadási határidő 2015. március 15-e, vasárnap.

Az esszéket az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni, az e-mail tárgyában az „Esszépályázat” jelige feltüntetésével: europakabinet@jobbik.hu.

Az alábbi csoportokban és témákban várjuk a pályázatokat:

I. CSOPORT: IDENTITÁS – EURÓPAISÁG MINT KÖZÖSSÉG

1. A legnagyobb európai államférfi és amit Európáért tett

2. Egy európai jelentőségű eszme, gondolat bemutatása és érvelés a benne rejlő/rejlett lehetőség mellett

3. Identitásteremtés a nevelésben, pedagógiában

4. Az állam mint európai érték

5. A protestáns munkaetika és általában a szorgalmas munka mint európai érték

6. Az én Európám – saját élmények, személyes benyomások és víziók Európa és Magyarország jelenéről

II. CSOPORT: ÉPÍTÉS – EURÓPA JÖVŐJE

1. Valamely EU-s szakpolitikára vonatkozó javaslat (tetszőlegesen kiválasztva a jelenlegi európai uniós politikák közül vagy azoktól eltérően, utóbbi esetben indokolással)

2. Az európai együttműködés lehetséges eszközei és dimenziói (javaslat tetszőlegesen kiválasztott közgazdaságtani, politikai vagy védelmi szempontból)

3. Konkrét megoldási javaslatok a magyarság és más európai népek demográfiai katasztrófájának elkerülésére

4. A magyarság és Európa egészsége – a jövő egészségügyi koncepciója

5. Az európai és a magyar egészségügyi és szociális ellátórendszer krízise – témafeltárás és javaslatok

6. Ki kit tartson el? A társadalmi szolidaritás, a nyugdíjrendszer jövője Magyarországon és Európában

Bana Tibor
országgyűlési képviselő,
a Jobbik Európa Kabinetjének elnöke

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya