IT hírek
:: 2015. november 25. - 22:27
Fiatalbarát Magyarországot!

A Jobbik Ifjúsági Tagozat szomorúan állapítja meg, hogy egy újabb nemzetközi ifjúságkutatási összehasonlítás támasztja alá az általa elmondottakat, miszerint hazánk nem számít fiatalbarát országnak. Egy francia ifjúságkutató intézet nemrégiben közölte egyik kutatásának eredményét, melyben arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely országok folytatják a leginkább fiatalbarát politikát.

A felmérés megállapítja, hogy Magyarország a második legrosszabb ország az Európai Unióban a fiatalok kulturális, szociális és gazdasági kiteljesedése szempontjából. Míg – a kutatás szerint - Svájc, Kanada, Ausztrália is kimondottan támogatja a fiatalokat, illetve a 10 évre előre vetíthető kilátásaik is pozitívak, addig Magyarország az egyik legkilátástalanabb ország ezen tekintetben.

A kutatás eredménye sajnos nem meglepő. Ezt a tényt a fiatalok körében óriási méreteket öltő elvándorlás is nagyon jól jelzi. Önmagában véve is tragikus, hogy a 18-39 éves korosztály több mint fele gondolkodik rövid, vagy hosszú távú elvándorlásban. A XXI. század néppártja – az elvándorlás megakadályozása és a fiatalok életkilátásának javítása érdekében - államilag támogatott otthon- és bérlakás-építési programot indítana. A fiatalok pártja forráskivonás helyett növelné az oktatásra szánt költségvetési összegeket, illetve járulék-kedvezményt biztosítana a munkaadók számára a foglalkoztatott fiatalok után. Ifjúsági törvényt alkotna azzal a céllal, hogy minden egyes törvényjavaslatnál fontos szempont legyen a magyar fiatalok érdeke.

A Jobbik Ifjúsági Tagozat ezért felszólítja a kormányt, hogy foglalkozzon végre és a fiatalokat érintő problémákkal, kezelje prioritásként azokat, hiszen ez az egész ország stratégiai érdeke.

Szabó Péter, a Jobbik IT országos alelnöke

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya