IT hírek
:: 2016. február 20. - 09:05
Kiáltvány a magyar fiatalokhoz

Jobbik Ifjúsági Tagozat - KiáltványA rendszerváltást követő évtizedekben közel egymillió magyar kényszerült külföldre. Nem „kalandvágyból”, hanem a szocialista és fideszes kormányzati ámokfutás eredményeként. A veszteség nemcsak egyéni és családi szinten jelentkezik, hanem hazánk jövőjére nézve is katasztrofális következményekkel járhat.  Mi, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának tagjai azonban nem nyugszunk bele abba a helyzetbe, amelyben a fiatalok nem számítanak, amelyben a problémáinkkal nem törődnek. Mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan országot teremtsünk, amely megbecsüli fiataljait és lehetőséget biztosít nekik az itthoni boldoguláshoz!

A Jobbik Ifjúsági Tagozat számára nyilvánvaló és magától értetődő e kihívás megoldásának szükségessége és módja is. A fiatalok körében legnépszerűbb pártként erre a feladatra kötelességként tekintünk. E tudat és e bizalom egyetlen hitelesnek tekinthető és valódi programmal rendelkező pártként korántsem nyomasztó teher, hanem végtelenül megtisztelő és bátorító erejű számunkra. Saját generációnk problémáinak megoldása volt sokszínű tevékenységünk fókuszában eddig is, és ezért fogunk dolgozni ezután is.

ITTHON LEGYÜNK OTTHON!

Mindenekelőtt olyan országot kell teremtenünk, amely esélyt ad az itthoni boldogulásra és önmagában garancia a kivándorlási hullám enyhülésére. Jól tudjuk, hogy az emigráció mozgatórugója elsősorban nem a világlátás, hanem a mindennapos túlélés és létbizonytalanság helyett a valódi jólét biztosítása. Tisztán látható, hogy mire van szüksége a mai fiatalságnak: színvonalas oktatásra, tisztességes munkalehetőségre, megfizethető lakhatási lehetőségekre, egyszóval kiszámítható jövőre. A Jobbik rendelkezik azzal a programmal, amely az oktatásra visszatérülő beruházásként tekintve nem elvonja a forrást, hanem plusz összegeket rendel erre a területre és végrehajtja a szükséges reformokat. Prog-
ramunk kiemelt része a valódi, értékteremtő munkahelyteremtés, hogy ne csak a közmunka és a multiknak való kiszolgáltatottság közül választhassanak a fiatalok. A megfizethető lakhatást az eddigi otthonteremtési támogatások kiszélesítése mellett a bérlakás-építési program biztosítaná. A Jobbik kiszámítható jövőképet ajánl, amelyben a tudás, a szorgalom és az elvégzett munka számít, nem pedig a kormányzati kapcsolatok.

ŐRIZD MAGYARSÁGODAT!

A Jobbik Ifjúsági Tagozat meggyőződése, hogy Magyarország rejtett erőforrásait az ideiglenesen Nyugatra szakadt honfitársaink jelentik. Tudatosítani akarjuk, hogy mi egy pillanatra sem mondunk le róluk, és hogy ugyanolyan fontosak számunkra, mint az itthon maradottak. Mi nem elítéljük a kivándorolni kényszerült honfitársainkat, hanem együtt érzünk velük, és segítő jobbot kívánunk nyújtani nekik, mert tudjuk, hogy nem önszántukból, hanem a jobb élet reményében, a hazai korrupt, kiszámíthatatlan rendszer elől gazdasági menekültként távoztak külföldre. A létbizonytalanság helyett kiszámítható jövőt akarunk, megteremtve az itthoni boldogulásra alkalmas környezetet. Ezt megelőzően és ezzel párhuzamosan meg kell tennünk mindent annak érdekében is, hogy a kint élők megőrizzék magyar identitásukat, kultúrájukat és lelkületüket. Ezért minden lehetséges módon biztosítani kell számukra azt, hogy magyarságukat maguk és gyermekeik számára képesek legyenek óvni és ápolni. A Jobbik támogatni fogja a kivándorlók anyanyelvi oktatását, a magyar közösségek életét, ahol szabadon élhetik meg magyarságukat, gyakorolhatják szokásaikat, és ahol hozzáférhetnek a magyar kultúra értékeihez, a magyar mezőgazdaság és ipar termékeihez, szolgáltatásaihoz. A külföldre ván-
doroltakban mi nem ellenséget, hanem testvért, lehetőséget és szövetségest látunk: olyan közösség értékes tagjait, akik hazatérve felhalmozott tudásukat és tapasztalatukat hazánk javára fordíthatják.

EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!

Hazánk legerősebb politikai ifjúsági szervezeteként ez a mi felelősségünk, kötelességünk és hivatásunk. Számunkra ez nem pártpolitikai ügy, hanem össznemzeti és stratégiai sorskérdés, amelynek megoldásáért sürgősen és érdemben kell cselekedni. Hiszünk a célok megvalósításában, mert van hozzá kellő erőnk, elszántságunk és valódi programunk. A siker záloga azonban az egység, mert csak együtt sikerülhet az akadályok leküzdése és a magyar ifjúság érdekeinek maradéktalan teljesítése. Az ország társadalmi és gazdasági talpra állításában a legkisebb önzetlen tettnek is felbecsülhetetlen értéke van, ezért arra hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon megkezdett munkánkhoz, a magyar fiatalság felemelésének programjához. Keltsük életre együtt azt a kiszámítható jövőképet, amelyben valóban érdemes itthon maradni és hazaérkezni!

 

Jobbikos hírek

A Jobbik szerint - bár üdvözlendő, mégis - édeskevés és megkésett, hogy a m
A több éves hagyományhoz híven a Jobbik IT idén is képviseltette magát
A mostani koncepciótlan és rögtönzésekre épülő politika helyett kiszámíthat

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya