IT hírek
:: 2016. május 7. - 23:11
Tanulást ösztönző pályázatot hirdet a Jobbik IT

A Jobbik Ifjúsági Tagozat Tanulni tudni kell elnevezéssel pályázatot hirdet középiskolás tanulók és teljes középiskolai osztályok részére. Kezdeményezésünk célja a diákok tanulmányi eredményének javítása, a fiatalok tanulásra ösztönzése, illetve annak jutalmazása. Pályázatunk három kategóriát foglal magában: díjazni fogunk 10 fő félév és év vége között legtöbbet javító diákot, 10 olyan diákot, aki félévkor és év végén is kitűnő tanuló volt, illetve azt az osztályt, amely tanulóinak összesített átlaga a legnagyobb javulást mutatja ebben a félévben.

A Jobbik IT 2016-ra meghirdette az Önképzés Évét, melynek keretébe illeszkedik a most meghirdetett pályázat is. Az önképzés fontosságának hangsúlyozása, figyelemfelhívás a saját magunk képzésére mindig is kiemelt fontosságú volt szervezetünk számára. Ennek egyik legfontosabb része az iskolában való helytállás, ezért is tűztük ki célul, hogy mostani pályázatunkkal erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, erre szeretnénk motiválni a fiatalokat. 

Valljuk, hogy a tanulásra ösztönzés mindig belülről kell, hogy fakadjon, annak a felismeréséből, hogy az elsajátított tudás a saját hasznunkra válik, könnyebbé teheti számunkra az érvényesülést az életben, segíthet beteljesíteni céljainkat, vágyainkat. Ugyanakkor ennek tudatosításában is segítséget nyújthat egy külső ösztönzés, és ezt a célt szolgálja az összesen félmillió forintos pénzdíjazású pályázatunk. Bízunk benne, hogy sok fiatalnál fog meghallgatásra találni pályázatunk célja, akik ennek köszönhetően is hasznos tudással fognak gyarapodni és fogják nem csak most, hanem a későbbiekben is fontosnak tartani a tanulást és az önképzést. A pályázatról további részleteket a www.jobbikit.hu/tanulnitudnikell oldalon olvashatnak.

Jobbik Ifjúsági Tagozat

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya