Elfeledett Legendák

Elfeledett legendák

A Jobbik Ifjúsági Tagozat „Elfeledett legendák” néven pályázatot hirdetett annak érdekében, hogy felkutassa a helyi, regionális, megyei, vagy országos jelentőségű személyeket, eseményeket, akiket, és amelyeket méltán lehet a jövő nemzedéke elé példaként állítani. 

A határidőig 35 pályázat érkezett be izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal, nagyszerű magyar emberek életét, nagy tetteit bemutatva. A pályázatok elbírálására december végéig fog sor kerülni, majd ezt követően e-mailben értesítjük a pályázókat az eredményről.

Ezúton is köszönünk minden pályázatot, s reméljük, hogy a bennük szereplő emberek történetein, hőstettein, cselekedetein vagy életútjukon keresztül erőt adhatnak nekünk és társainknak!

Jobbik Ifjúsági Tagozat országos elnöksége

Elfeledett Legendák - Jobbik Ifjúsági Tagozat


Kutass fel méltatlanul elfeledett eseményeket, hősöket, méltó példákat!


Elfeledett Legendák - Jobbik Ifjúsági TagozatA Jobbik IT pályázatot hirdet, hogy közösen felkutassuk a helyi, regionális, megyei, vagy országos jelentőségű személyeket, eseményeket, akiket és amelyeket méltán lehet a jövő nemzedék elé példaként állítani.

Számos nagyszerű magyar ember élt, aki életével példát mutatott hazaszeretetből és áldozatvállalásból, ma mégis a feledés homályába merült neve és emléke. Pályázatunk olyan emberek felkutatásában, felfedezésében szeretne közreműködni, akik saját közösségeikben mutattak példát hősies magatartásukkal: 1848-49’-es esemény fűződik nevükhöz, a Tanácsköztársaság rémtetteinek idején léptek fel, vagy épp '56 kapcsán érdemlik ki, hogy megemlékezzünk róluk. A pályázatban szereplő személy emellett lehet akár egy-egy település újratelepítője, újjáépítője, egy-egy híres tanáregyéniség, a településen vagy a régióban ismert helytörténész, író, művész, stb. Célunk, hogy megkeressük ezeket az akár országosan vagy regionálisan, esetleg csak egy adott településen ismert személyéket, akiknek életútja vagy életük egy-egy meghatározott cselekedete példa lehet egy nemzeti érzelmű fiatal számára. De nemcsak személyeket keresünk, hanem eseményeket is, amik hasonló módon erőt adhatnak nekünk és társainknak. Olyanokat, amelyekre ma már sajnos kevésbé emlékeznek, de nekünk, nemzeti érzelmű fiataloknak missziónk lehet, hogy minél több emberrel megismertessük.

1. A pályázat célja:

- Olyan embereket, eseményeket állítsunk a jövő nemzedék elé példaként, akik vagy amelyek példát mutatnak egy mai fiatalnak, akik vagy amelyek erőt adhatnak számunkra,

- elfeledett helyi/regionális ismeretségű emberek, események népszerűsítését és elismertségét segítésük elő

3. Pályázatok tartalmi, formai követelményei:

- Terjedelme legfeljebb 2 oldal lehet, ami tartalmazza a személy/esemény kiválasztásának indoklását, azokat az évfordulókat, amik lehetőséget teremtenek az emlékezésre, valamint azt, hogy milyen egyéb módon lehetne népszerűsíteni az adott személyt/eseményt.

- A pályázatokat 2013. november 30-ig a peldakep@jobbikit.hu címre kell küldeni, feltüntetve a pályázat készítőjének nevét és elérhetőségeit.

2. Mi lehet a pályázat tárgya?

a) A fenti feltételeknek megfelelő személyek

(Például: az alábbi feltételnek teljesen megfelel Mansfeld Péter, ezért tekinti a Jobbik IT példaképének őt, és ezért szeretnénk minél több rendezvénnyel hozzájárulni ismertségének növeléséhez.)

b) A fenti feltételeknek megfelelő események

(Például: a fentieknek megfelelnek a Rongyos Gárda harcai, ezért is tekintünk ezekre az eseményekre és az ebben résztvevőkre példaként, s ezért igyekszünk a magunk eszközeivel hozzájárulni az 1921-es események megismertetéséhez.)

4. Díjazás:

A Jobbik IT és Kerba Ruha Kft. felajánlása:

- 1. helyezett: 30.000,- Ft + 20.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
- 2. helyezett: 20.000, - Ft + 15.000,- Ft értékű vásárlási utalvány
- 3. helyezett: 10.000,- Ft + 10.000,- Ft értékű vásárlási utalvány

 

Bármilyen kérdés esetén a peldakep@jobbikit.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Jobbik Ifjúsági Tagozat