Mi a célunk?

Az, hogy hozzájáruljunk Magyarország felemeléséhez. Valljuk, hogy azon a helyen felelős mindenki a lehetőségeihez képest legtöbbet tenni a hazájáért, ahová Isten állította. Nekünk, nemzeti érzelmű fiataloknak is feladatunk van abban, hogy az emberek gondolkodása, évtizedes rossz mentalitása megváltozzon: nekünk is részt kell vállalnunk az építkezésben.

Tagszervezeteink azért dolgoznak, hogy megmutassák, a Jobbik országos programja, politikája, összetalálkozva a fiatalok helyi kezdeményezéseivel, mind ebbe az irányba hatnak.

A Jobbik Ifjúsági Tagozat célja az is, hogy minél több magyar fiatalt rázzon fel az apátiából és a pesszimizmusból. Gyönyörű hazánk van, történelmünk, kulturális, szellemi kincseink, vagy éppen sportsikereink méltó büszkeséggel tölthetnek el mindannyiunkat. Nem vagyunk kis nemzet, és nem biztos, hogy boldogabb lesz tőle bárki, ha a közös sorsból szabadulni akarván idegen földön próbál szerencsét. Sorsunk a felelősségünk: nekünk itt vannak feladataink.

A felelősségteljes dolgok mellett természetesen szükség van a szórakozásra, lazulásra is, a Jobbik IT pedig ebben is szeretne megfelelni az elvárásoknak! Az IT-s kirándulások, táborok, egyéb közösségi programok az összetartozás élményét erősítik mindannyiunkban. Pusztán a hazaszeretet, vagy a nemzeti rock szeretete, néphagyományok ápolása, nemzeti ünnepeink méltó megtartása, vagy a jelenlegi határainkon túl élő fiatalokkal való kapcsolattartás,  a találkozók, bulik szervezése már nem egy apró szubkultúra szórakozása, hanem  egy növekvő táború fiatal réteg életformája.

Mi szeretnénk lenni a Jobbik Magyarországért Mozgalom utánpótlása. Szükség van minden olyan fiatalra, akinek helyén van a szíve és az esze. A Jobbik számára a politika csupán egy eszköz, nem cél, elsősorban nem megélhetés, hanem a nemzet javára végzett feladat felvállalása. Szeretnénk, ha minél több tehetséges fiatal vállalná ezt a feladatot, közvetítené a Jobbik szellemiségét és céljait minél többek felé, hogy a Jobbik IT tagjai a múltból erőt merítve, a jelenben munkálkodva, egy szebb jövőt teremtsenek.