IT hírek
:: 2016. december 1. - 12:16
Ötödik alkalommal emlékeztek meg a magyar és horvát hazafiak Szentlászló elestéről
 
November 26-án a Jobbik Ifjúsági Tagozata, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Kezdeményezés a Horvát–Magyar Barátságért szervezésében immár ötödik alkalommal került sor a magyar és horvát nemzetiek számára is hagyománnyá vált szentlászlói felvonulásra és megemlékezésre. Az idei program jelentőségét nemcsak az adta, hogy az Árpád-kori magyar falu éppen negyed százada esett el, de egy új emléktáblánál is leróhatták kegyeletüket a megemlékezők.
 
 
Szentlászló és a szomszédjában fekvő Kórógy a történelmi magyar–horvát határ túloldalán, az oszmán háborúk dúlása és a magyar etnikai tömbbel való kapcsolatának elvesztése ellenére ezer éven át, az Árpád-kortól egészen a 20. századig őrizte magyar nyelvét és öntudatát. A Horvátország függetlenné válása nyomán kitört harcokban a két falu ismét a frontvonalon találta magát, a lakosság pedig egyértelműen Horvátország mellett tette le voksát. A szerb csapatok támadása ellen Szentlászlót a magyar, horvát és más nemzetiségű katonák együtt védték mintegy fél éven keresztül. A további ellenállás 1991. november 24-én vált lehetetlenné és a maroknyi életben maradt védő a köd leple alatt elhagyta az addigra már rommá lőtt települést. Pár órával később már a brutális kegyetlenségükről ismert szerb szabadcsapatok tapostak a korábban a falu templomának tornyán lobogó magyar és horvát zászlókon.
 
A falu tragikus elestének évfordulójára a HVIM és a Jobbik IT idén is emlékmenetet szervezett egy horvát civil szervezet segítségével. A program Kórógyon, a falu elesett hőseinek magyar és horvát címerrel díszített emlékoszlopa előtt, a horvát szervező, Frano Čirko köszöntésével, valamint Kórógy magyarországi testvértelepülésének, a jobbikos vezetésű Cserháthaláp koszorújának elhelyezésével kezdődött. Ezt követően a megemlékezők gyalog indultak el a négy és fél kilométerre fekvő Szentlászló felé, át az egykori frontvonalon. 
 
 
Az idei felvonulás különlegessége volt, hogy a menet új útvonalon érte el Szentlászlót, mivel nemrég egy emléktáblát avattak azon a helyen, ahol a védők nagy része kitört az ostromlott településről. A táblánál Ladislav Ferenc, a szentlászlói önkéntesek és veteránok egyesületének titkára várta a menetet, majd horvátul és magyarul is felidézte a 25 évvel ezelőtti történéseket, melyeknek maga is részese volt.
 
A megemlékező beszédekre, ahogy minden évben, a falu központjában található emlékmű előtt került sor. Frano Čirko, a Kezdeményezés a Horvát–Magyar Barátságért civil szervezet nevében a horvátok és magyarok szabadságért vívott közös küzdelmeire, köztük az éppen 450 éve történt szigetvári ütközetre emlékeztetett, valamint méltatta a Szentlászló védelmében elesett hősöket. Szalay Szabolcs, a Jobbik IT Külügyi Kabinetjének vezetője megemlékező beszédében hangsúlyozta, hogy Szentlászló védői a legreménytelenebb pillanatokban is kitartottak, és bár a csatát nem tudták megnyerni, az ügy, amiért harcoltak, nekik is köszönhetően, győzött. Éppen ezért nekünk, fiatal nemzetieknek sem szabad feladnunk a küzdelmet nemzetünkért, hitünkért, legyen az bármilyen nehéz – fogalmazott Szalay beszédében, melyet horvátul mondott el a két nemzet egymás iránti tiszteletének jeléül. 
 
A beszédeket a falu két egykori védője, Dér Zsolt és Ladislav Ferenc zárta. Dér Zsolt egykori katonatársai emlékét idézte fel, példaként állítva bátorságukat a mai hazafiak elé, Ladislav Ferenc pedig köszönetét fejezte ki a megemlékezőknek és a helyi kultúrházba invitálta őket.
 
 
A veteránokkal és a helyiekkel való kötetlen ismerkedés után a magyar és horvát résztvevők ellátogattak a vukovári katonai múzeumba, ahol Dér Zsolt szakszerű „tárlatvezetése” mellett tekinthették meg az egykori harcokban használt fegyvereket és járműveket. A program a vukovári hősi temető meglátogatásával és a hősök emlékére öröklángként funkcionáló „Égő Kereszt” emlékmű előtti koszorúzással zárult.