Plázanemzet vagy kultúrnemzet?

Forrás: 
http://jobbikit.hu/

 

„A fiatalok egyre kevesebbet olvasnak.” „A fiatalok túl sok időt töltenek a számítógép előtt.” „A fiatalok nem sportolnak eleget.” Ezek a kijelentések szinte már közhely számba mennek, melynek következményeképp sokan sajnos csak legyintenek: nincs mit tenni, ez van, ez a XXI. század elkerülhetetlen hozománya. A Jobbik azonban úgy gondolja, hogy kötelességünk tenni ez ellen és biztosítani kell, hogy a fiatalok értelmes és értékes módon töltsék el a szabadidejüket. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezen a héten ennek a témának szentel figyelmet cikksorozatában a Jobbik Ifjúságpolitikai Kabinetje.

 

Mi az érték és ki közvetíti?

Gyönyörű tavaszi hétvége, szikrázó napsütés, a pláza mégis tele van céltalanul lófráló fiatalokkal. Aki épp nem plázázik, az a számítógép előtt görnyedve cseveg a szomszéd szobában lévő testvérével. Ez nem utópia, hanem a szomorú valóság: egy 2011-es országos szintű felmérés szerint a fiatalok legnépszerűbb szabadidős tevékenysége a „plázázás”. (Ipsos F&F kutatássorozat, 2011)

Tulajdonképpen naivak vagyunk, ha ezen az eredményen meglepődünk. Ki és mi közvetíti manapság a fiataloknak az értéket? Például a média, amely ahelyett, hogy egyik legfontosabb funkciójának megfelelően értéket közvetítene, az egyik leggusztustalanabb agymosó eszköz. Az internet is jelentős befolyásoló tényező, amely sajnos szintén nem mindig jó irányba terelgeti a fiatal felhasználót.

 

Arckönyvmolyok

Leszögezhetjük, hogy az olvasás az egyik lehető leghasznosabb szabadidős tevékenység, feltéve, hogy színvonalas olvasmányról beszélünk.  A KSH adatai szerint azonban a TV nézés és az internet egyértelműen tért hódított az olvasással szemben. A felmérés szerint a 2000-es évek elején az embereknek átlagosan 50 perccel több szabadidejük volt, mint 10 évvel korábban, az olvasásra fordított idő azonban a felére csökkent, míg a TV nézéssel és internetezéssel töltött idő jelentősen nőtt. Tanulságos adatokkal szolgált a 2009-es PISA kompetencia felmérés is, mely szerint az elmúlt évtizedben 40-ről 60(!) százalékra nőtt azon felnőttek aránya, akik egy év alatt egyetlen könyvet sem olvastak el. Ennek ismeretében talán nem is olyan meglepő, hogy a 15-25 éves fiatalok csupán egy tizede olvas napi rendszerességgel.

 

Wass Albert és Nyírő József vs. Alföldi és a Kertészek

Ha már a médiától nem számíthatunk sok jóra, még reménykedhetünk abban, hogy az oktatási és kulturális intézmények elsődleges funkciójuknak megfelelően magas színvonalon működnek és értéket közvetítenek, mely segít a szabadidő értékes eltöltésében. De nem így van. Az oktatás még most is csak szavakban nemzeti, erre a legjellemzőbb példa, hogy azért kell harcolni egy magát nemzetinek valló kormánnyal, hogy Wass Albert művei végre belekerüljenek a NAT-ba, Nyírő, Herczeg, Tormay műveiről nem is beszélve. A kultúra területe pedig egyrészt szenved a folyamatos pénzkivonástól és az olyan, mindenki által ismert ügyek mutatják válságát, mint a Kossuth-díjas Kertész Ákos ügye, vagy a nemzet elsőszámú színházának vezetése, melyek kiváló lenyomatai a mostani kormány kultúrpolitikájának. Röviden, megfelelő oktatás nélkül és hanyatló kultúra mellett ne csodálkozzunk a szabadidő eltöltésének hanyatlásán.

 

 

Egyensúlyban

A Jobbik szerint az előrelépés kulcsa az, hogy a szabadidőt befolyásoló „keresleti” és „kínálati” oldalon egyszerre indul el változás, vagyis meg kell teremteni a színvonalas szabadidős és kulturális lehetőségeket, ugyanakkor az oktatás és nevelés segítségével a fiatalok értékrendjét úgy kell formálni, hogy legyen igényük arra, hogy szabadidejüket értelmesen töltsék el. Hisz lehetnek például értékes színházi előadások, ha nincs igény rá, akkor feleslegesek. De úgy sem fog előrelépés történni, ha egy vidéki kis faluban nincs semmi értelmes lehetőség a szabadidő eltöltésére, hisz akkor hiába lenne igény erre ott. A kettő tehát csak együtt eredményezhet változást.

A fiatalok érdeklődését, szemléletformálását pedig az olvasás népszerűsítésével (pl. a Nagy Könyvhöz hasonló sikeres akciók megismétlésével), az iskolán belül szervezett kulturális és szabadidős tevékenységek segítségével kell megvalósítani. Teljes szemléletváltoztatásra van szükség, és ehhez az oktatás a legmegfelelőbb eszköz. Éppen ezért sajnálatos, hogy a Fidesz ahelyett, hogy ezt valósítaná meg, épp ellenkezőleg tesz; például a meglévő diák kedvezmények megnyirbálásával - az állami fenntartású múzeumokba való ingyenes belépés lehetőségének megszüntetése - tovább szűkíti a fiatalok lehetőségeit.

De nézzük kicsit a másik oldalt, vajon mindig csak a fiatalok érdektelenségével van a gond? Jó példa a vidéki kis falvak, amelyeket napjainkban az elöregedés mellett a kulturális lehetőségek hiánya is sújt. Épp ezért lenne különösen fontos a vidék, köztük a vidéki fiatalok szabadidős, illetve kulturális lehetőségeinek a bővítése. A vidékfejlesztés ugyanis nem merülhet ki a mezőgazdaság támogatásában. Annak érdekében, hogy a fiatalok ne költözzenek el onnan, fel kell pezsdíteni a kulturális életet, színes szabadidős tevékenységekkel ismét vonzóvá kell tenni a vidéki létet. Újra életet kell lehelni például a közösségi házakba, felolvasó esteket, könyvbemutatókat, kiállításokat, sport programokat kell szervezni ugyan úgy, ahogy ez a fővárosban történik.

Közösségi szellem

A fentebb leírtak alapján azt is láthatjuk, hogy a közösségi kulturális és szabadidős tevékenységek helyett manapság inkább a „magányos” elfoglaltságokat találják a fiatalok vonzónak, ami hosszú távon elszigetelődéshez, esetleg antiszociális viselkedésformák kialakulásához is vezethet. Ennek megakadályozása érdekében vonzó és sokszínű közösségi sport és kulturális eseményekre van szükség, például a már meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználásával. A legkisebb vidéki faluban is van például focipálya, amely számos közösségi rendezvénynek adhat helyet. Az ilyen rendezvények segítségével kell újra megtanítani, illetve felfedeztetni a fiatalokkal a közösségi szabadidős tevékenységek szépségét és fontosságát.  

A szabadidő eltöltésének pozitív irányú változása nem tud egyik pillanatról a másikra megtörténni. Előrelépés csak úgy lehet, ha egyszerre változtatunk a lehetőségek tárházán és ezzel párhuzamosan keltjük fel az igényt a fiatalokban és tesszük fogékonnyá őket ezekre. Ez egy hosszadalmas, és sokrétű munka, de mivel mi, a Jobbikban sose feledkezünk meg arról, hogy a fiatalok kezében van nemzetünk jövője, ezért tartjuk kiemelten fontosnak azt, hogy szabadidejüket eltöltésében pozitív változások induljanak el.

Szabó Anna

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya