A Hunyadiak hollója

Forrás: 
Ordosz Műhely

Az Európában gyökeret vert kereszténység számára a holló egyet jelentett a halállal és a szerencsétlenséggel. Keleti rokonainknál azonban égi madárnak tartják, ami kapcsolatban áll az isteni világgal. Talán ezt a keleti hagyományt őrizte meg a Hunyadi János, akinek holló került a címerébe.  

Mondák Mátyás királyról

A Hunyadiak címerén a csőrében gyűrűt tartó hollóról többféle történet keringett. Az egyik úgy tudta, hogy a fogságban élt Mátyás üzenetét egy holló vitte el édesanyjához, Szilágyi Erzsébethez, aki kiszabadíttatta fiát. Ezért hálából Mátyás a segítő madarat címerállattá emelte. A Heltai Gáspár által írt Magyar krónikában azt olvashatjuk, hogy a holló a királyi vérből való származást bizonyítja. Egy régi pletyka szerint a nagy törökverő Hunyadi János természetes apja maga Zsigmond király volt, aki gondot fordított fiára. Amikor az uralkodó megtudta, hogy fia született, egy gyűrűt adott az anyának és meghagyta, hogy ezt mutassák be majd neki, ha a fiú felcseperedik. Egyszer a gyermek János elvette a drága ékszert és elkezdett vele játszani, mire egy holló elcsente tőle. Az anya testvérétől kért segítséget, aki lenyilazta a madarat, így visszaszerezte a becses ajándékot. Hunyadi János serdülőkorában Zsigmond király udvarába került. Állítólag bemutatta neki a gyűrűt, erre a király neki adományozta Hunyadot és vidékét. A nemesi rangot nyerő és a vidék nevét felvevő bátor vitéz a hollót választotta címerállatának.

Égi közvetítő

Nemcsak a középkori magyar történelemben tűnik fel az égi madár, hanem az már ismert volt az ókori keleti népeknél. Az egyik legkorábbi említése a Gilgames eposzban található, a vízözön után ő volt az emberek számára a hírvivő, az mondta meg az embereknek, hogy mikor lehet már kikötni és újra a szárazföldön élni.

A közép-ázsiai szkíta, vagyis szaka kurgánsírokból is elkőkerültek hollószobrok, ez arra utal, hogy keleti rokonaink között ismert volt ennek az égi madárnak a kultusza. Valószínűleg ott is az égi és a földi világ között közvetített. Az erdélyi és trákiai dákok is megörökölték ezt a hagyományt, tehát a mai Erdély területén a holló kultusza jóval a Hunyadiak előtt létezett. Az ókorban hihetetlen gyorsan elterjedt Mitrász-kultuszban is szerepet, ahol a fekete madár a Nap apának s a Hold anyának a küldötte. A mongol krónikákban találunk egy érdekes adatot, ez Heltai fent említett adatát látszik alátámasztani. A Mongóliában egykor uralkodott hun utódnépnek, a kereitnek a nevét hol a hollóval kapcsolják össze, hol azt olvassuk, hogy nevükben a király szó jelenik meg. Elképzelhető, hogy ott is királyi, nemes állat volt. 

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya