Az első magyar újság

Forrás: 
cultura.hu

310 éve nyomtatták ki az első magyarországi újság, a Mercurius Hungaricust, melyet a Rákóczi-szabadságharc idején elsődlegesen a “nép vigasztalásának” és a szegénység bátorításának szolgálatába kívántak állítani. 1705. június 5-én a lőcsei Brewer nyomdában nyomatta ki Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc személyi titkára az első magyarországi újság, a Mercurius Hungaricus azaz a “Magyar Merkúr” első számát.

Az újság terve Esterházy Antal gróftól származott: II. Rákóczi Ferenchez írott levelében javasolta a lap megjelentetését. A kuruc tábornagy és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem elsőként ismerték fel hazánkban, hogy a lap, de legalábbis egy időszaki kiadvány, sokat segíthet az emberek tájékoztatásában. A gróf a “nép vigasztalásának” és a szegénység bátorításának szolgálatába kívánta állítani a lapot. A kuruc szabadságharc hivatalos lapja a közvélemény irányítására és az ellenséges hírek ellensúlyozására törekedett. Rákóczi – amiként ez irataiból és levéltárából kiderül – már a szabadságharc előtt élénk figyelemmel kísérte a korabeli újságokat és folyóiratokat.

A párizsi Gazette-et, a hollandiai hugenották francia lapjait, a Mercure Historique et Politique című hágai és a Lettres Historiques című amszterdami folyóiratokat olvasta rendszeresen, amelyek havonta közöltek hírösszefoglalókat és kommentárokat. A szabadságharc alatt a francia és a hollandiai lapok mellett az angol újságokat is meghozatta. A császári propaganda ellensúlyozása érdekében is fontosnak tartotta egy lap elindítását. Rákóczi végül személyi titkárára, a külpolitikai ügyeket irányító Ráday Pálra bízta a lap ügyintézését, mert a cél nem a hazai lelkek gondozása, hanem a külföld tájékoztatása volt. Ezért lett az újság latin nyelvű. A lapot a szabadságharc tábornokainak tudósításai tették ki, az elsőben Bercsényi Miklós, Bottyán János, Károlyi Sándor és Forgách Simon beszámolója olvasható. Az újság a harmadik számtól kezdve Mercurius Veridicus ex Hungarica címmel (utalva az igazmondásra) látott napvilágot. Elsődleges feladata az volt, hogy a Rákóczi-szabadságharcról hiteles képet nyújtson a tájékozatlan, Bécs által félrevezetett külföldi közvélemény számára. Ezért jelent meg – a kor szokásaitól eltérően – a nemzet nyelve helyett latinul. Ráday a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatta ki az első számot, és még aznap külföldre is küldött belőle.


 

 

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya