Az olimpiai játékok eredete

Forrás: 
Ordosz Műhely

A modern olimpiai játékokat legtöbben az ókori görögökhöz kötjük. Ha viszont beleolvasunk az ókori feljegyzésekbe, kiderül, hogy nem az ő találmányuk volt, hanem idegen néptől tanulták.

Az olimpiai játékokat már az ókorban is rendeztek. Mi csak a görögről tudunk, hiszen arról nagyon sok feljegyzés maradt meg. Iskolai tankönyvekben olvashatjuk, hogy a görögök szent helyén, Olümpiában, minden negyedik évben atléták, diszkoszvetők és birkózók serege mérte össze erejét és ügyességét. A történészek ezt tartják az ókor legnagyobb sportrendezvényének. De vajon csak a görögöknél volt olimpia, avagy más, eddig kevésbé kutatott helyen is léteztek harci kedvet fenntartó játékok? Mit tudunk egyáltalán az olimpiáról?

Vallás és sport egysége

Az első történelmi feljegyzés Kr. e. 776-ból való, amikor is a helybéliek Zeusz tiszteletére rendeztek játékokat. Ez mai napig az olimpiai sport kezdeti dátuma. A játékok dacolva az évszázadokkal, több mint ezer éven keresztül folytatódtak, mígnem a kereszténységet államvallássá tévő I. Theodosziusz betiltotta a pogánynak vélt játékokat. Ennek az volt az oka, hogy az ókorban az olimpia nemcsak sport volt, hanem szorosan összekapcsolódott a vallással, ugyanis az ünnepek idején áldozatokat mutattak be az isteneknek. Legfőbb védelmezőül az ég urát, Zeuszt választották, majd később Hérának is lerótták tiszteletüket, így a test és a lélek egysége megvalósult a játékok idején.

Héraklész szerepe

A görög mitológia legnagyobb hőse a szkíta eredetű Héraklész volt, a korai források arra engednek következtetni, hogy ő honosította meg az olimpiai játékokat, ezzel akart hódolni égi apjának, Zeusznak. Ő volt a görögség példaképe, aki 12 feladattal kiérdemelte, hogy halála után az istenek soraiba emelkedjen. A hagyományt erősíti meg a játékokat befogadó stadiunok mérete. A Kr. e. 175-ben Pauszariusz leírta, hogy a stadion méretét 190 méterben határozták meg, abban Héraklész lábainak atrányát követték.

Olimpiai játék

Változó sportágak

Az olimpiában a harcias sportok kaptak szerepet, azok, melyeket a harcmezőn is hasznát vehették a férfiak. Kr. e. 708-ban öttusa és birkózás volt a legnépszerűbb szám, majd Kr. e. 668-ba az ökölvívást is felvették a sportágak közé, míg a lovas kocsik versenye Kr. e. 680-ban lett az olimpia része. Harminckét évvel később pedig a lóverseny is bekerült a számok közé, Jó kérdés, hogy honnan vették a görögök a lovakat. Talán északi szomszédaiktól, a kentauroknak nevezett trákoktól vásárolták?

Nők kizárva

A görögök megpróbálták az idegeneket távolt tartani a küzdelmektől, ezért előírták, hogy csak szabad emberek vehettek részt. Másik feltétel volt, hogy a résztvevőnek tudnia kellett görögül. Nőknek tilos volt részvétel, nehogy a küzdelemben legyőzzék a férfiakat. Egyszer egy haricas nő, Kallipatria mégis belopózott és győzelmet aratott atlétikában. Lehet, hogy ezt követően döntötték el a görögök, hogy azután csak meztelenül lehet részt venni a játékokban, hogy kiszűrjék az amazonokat a pályáról.

Olimpia a sztyeppén

Nincs arról korai híradás, hogy mikorra nyúlik vissza a szkíta-hun népek olimpiája, amit a közép-ázsiai szkíta-hun utódnépek a férfiak erőpróbájának neveztek. Az antik forrásokból megtudhatjuk, hogy már az ókori hunok és szkíták a nagy vadászatokon gyakorolták a hadműveleteket, illetve az ünnepeken is fitogtatták erejüket. Szintén korai feljegyzésekből értesülünk arról, hogy a nagy ünnepeken áldoztak az égnek és a földnek, majd a vitézek birkózásban, lovaglásban és íjászatban jeleskedtek uralkodójuk előtt. Ez az ősi szokás még Árpád fejedelem idejében is megvolt. Anonymus leírja, hogy miután a magyarok bevonultak Attila király városába, ünnepségeket rendeztek és a vitézek harci tornákon jeleskedtek.

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya