Béla király sikere

Forrás: 
alfahir.hu

1244-ben, június 30-án Velence és a Magyar Királyság között megállapodás született Zára város hovatartozásáról.

Habár a történelemkönyvek az 1241-1242-es tatárjárást hatalmas veszteségnek könyvelték el, amely megroppantotta a Magyar Királyságot, a valóságban más történt. A magyarság gyorsan kiheverte Batu hadait, európai hatalmát és tekintélyét is gyorsan visszaszerezte. IV. Béla már 1243-ban Dalmáciába vezetett hadat, hogy megvédje a magyar-párti városokat Velence ellen.

Zára fellázad

Egy évvel a mongolok kivonulása után a magyar király visszatért a dalmát tengerpartra, de nem menekültként, hanem Zára város védelmezőjeként. A várost még apja, II. András király zálogosította el 1217-ben Velencének. Zára vezetői azonban 1240-ben megelégelték a tengerparti város fennhatóságát és átpártoltak IV. Bélához.

A tatárjárás után a városvezetés segítséget kért a magyar királytól, mert le akarta rázni magáról a velencei uralmat, a király pedig védelmükben hadat küldött Dalmáciába. A magyar csapatokat Dénes szlavón-horvát bán vezette. Kemény harc dúlt a városban és környékén, mert Velence sem adta könnyedén a város feletti uralmat.

Rövid béke

A következő évben, 1244-ben a két fél tárgyalóasztalhoz ült és a király galasi táborában Petrus Dandulus és Stephanus Iustinianus közvetítésével június 30-án létrejött a velencei-magyar békeszerződés. Ennek értelmében a magyar uralkodó átadta Zárát a velenceieknek minden külsőségével, de a város kikötőjénél szedett vám kétharmad részét továbbra is a magyar király szedhette be. A felek kölcsönösen ígéretet tettek, hogy egymás ellenségeivel nem szövetkeznek. A velenceiek részéről külön ígéret született arról, hogy nem támogatják Beatrixot, II. András özvegyét és fiát, Istvánt, illetve utódaival és követeikkel sem tárgyalnak.

Ez utóbbi ponthoz azért ragaszkodhatott Béla, mert még az elvi lehetőségét is ki akarta küszöbölni, hogy az akkor 9 esztendős Utószülött Istvánra - akit ő nem ismert el testvérének - mint jogos trónörökösre tekintsenek. IV. Béla nem feledkezett el, hogy kik segítették a tatár veszély idején és meghálálta a tengerpartot birtokló nemesek akkori szolgálatait. 1242-ben Velence elvette a modrusi vagyis Frangepán grófoktól Veglia (ma: Krk) szigetét. A magyar király a békeszerződéssel ezt is visszaszolgáltatta nekik. 

OB

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya