Huszárok, Bercsényiek – Tarbes (Franciaország)

Forrás: 
magyaremlek.nolblog.hu

A huszár szó eredete Mátyás király korára vezethető vissza. Az uralkodó húsz telkenként egy lovas katona kiállítására kötelezte alattvalóit. A huszárok később megjelentek többek között Poroszországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban, Oroszországban és Franciaországban. Érdekesség, hogy Bukarest egyik kerülete – Berceni – Bercsényi nevét viseli, ugyanis a szabadságharc leverése után a Bercsényi huszárok itt állomásoztak… Már Thököly Imre bukása után seregének bizonyos részei külföldre menekültek; több magyar huszár francia földre vetődött, ahol a tiszteket szívesen osztották be a könnyűlovassághoz. A jellegzetes, zsinóros öltözékű huszár különösen a Rákóczi-féle szabadságharc alatt és után vált egyfajta divattá Európa-szerte. Bár ez nemcsak öltözéküknek, de sikeres harcmodoruknak is köszönhető.

Bercsényi Miklós

Fontos szerepet játszott népszerűsítésükben gróf (Nagy) Bercsényi Miklós (1665-1725). 1696-ban ismerkedett meg II. Rákóczi Ferenccel, akinek leghűbb barátja lett. 1703 tavaszán Bercsényi lengyel csapatok élén jött Rákóczi segítségére és kezdettől fogva a szabadságharc második embere, a kuruc hadsereg főparancsnoka volt. Nyolc éven át szinte állandóan hadat vezetett, köztük híres huszárregimentjeit. Emellett a diplomáciában is a fejedelem egyik legbizalmasabb tanácsadója volt. ,,Eb ura fakó! József császár nem királyunk!" – ő üdvözölte így 1707-ben az ónodi országgyűlésen a Habsburg-ház trónfosztását.

1707-ben fejedelmi helytartó lett és a Varsóban I. Péter orosz cárral a Rákóczi lengyel királyságát tervező titkos szövetséget kötő delegáció feje volt. Ekkor és később is az inkább a svédekben és franciákban reménykedő fejedelemmel szemben az orosz orientáció lelkes hívének mutatkozott. A szatmári béke kedvezményeit nem fogadta el, néhány sikertelen későbbi csata után a fejedelemmel és sok más kuruccal a török szultán, III. Ahmed védelmét és vendégszeretetét élvezte Rodostóban, egészen haláláig. Hamvait 1906-ban II. Rákóczi Ferenc újratemetése alkalmából hazahozták és október 29-edikén Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban helyezték végső nyugalomra.

Bercsényi László

Míg Rákóczi a török emigrációt megelőzően Franciaországban lelt egy időre menedéket, oda Bercsényi nem követte, fia László (1689-1778) viszont ott élte le hosszú életét. 

“Bercheny” gróf Rákóczi testőrségének századosából vált 1712-től a francia hadseregben alezredessé. 1719-ben már ezredesként Rodostóban magyar emigránsokból megszervezte a Bercsényi-huszárezredet. Gyakorlatilag a francia huszárság megteremtője volt, elismerésül 1758-ban Franciaország marsalljává nevezték ki.

Az ezred címere

A francia Bercsényi-ezred vetette meg az alapját a következő korszak híres francia könnyűlovasságának, így a napóleoninak is.

A Bercsényi-huszárok ma is létező ezrede a legrégebben fennálló francia katonai egység (Les hussards de Bercheny; hivatalos nevükön a tarbes-i Első huszár ejtőernyős ezred).

Az elnevezésben édesapja emlékét őrizte meg az alapító, erre utal még, hogy az alakulat hivatalos éneke a Bercsényi nóta, a Gyönge violának letörött az ága, amelynek második strófája így kezdődik: “Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magába'…". S ezt a jobb sorsra érdemes francia legények kívülről és magyarul dalolják végig…

Tarbes-i laktanya

A dél-franciaországi Tarbes-ban Frédéric Mitterrand kulturális miniszter (a néhai elnök unokaöccse) nyitotta meg 2012 tavaszán a világ első huszármúzeumát.

“A Nemzetközi Huszármúzeum, miközben egyedülálló és nagyszerű gyűjteményt mutat be, a magyar katonai hagyományok egyik legnépszerűbb és legismertebb vonatkozásának is emléket állít. A huszárság intézménye ugyanis a magyarság apportja az európai hadviselés evolúciójához, amire joggal lehetünk büszkék” – hangsúlyozta a múzeum megnyitóján Szőcs Géza kulturális miniszter.

A tarbes-i huszárezred katonáinak már nem kell lóra ülniük, gépesített az alakulat, épp ezért megérdemelt sikert aratott nemcsak a laktanyában, de városszerte az őket felkereső székesfehérvári hagyományőrzők küldöttsége, autentikus - és pazar - huszár-uniformisaikban..

A Magyarországról lovon érkezett vendégek azért is dicsérték a francia bajtársakat, mert – gépesítés ide vagy oda – az ezred kovácsa kifogástalanul megpatkolta paripáikat…

Bercsényi huszárok

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya