Ma van II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulója

 

Vegyük kezünkbe II. Rákóczi Ferenc fohászait, vallomásait. Egy tisztultabb világba vezetnek bennünket. Átérezhetjük nemzeti értékeinket, de bűneinket is.

Megtanulhatunk belőlük valamit: aki a közösséget szolgálja, aki vállalja népéért az áldozatot, életének sikerei és kudarcai között is megmaradhat Isten gyermekének, hordozhatja Isten irgalmas szeretetét, lehet tiszteletre méltó ember. Az imádkozó államférfi példája ma is követésre szólít, és remélhetően követőkre is talál. „Cum Deo pro patria et libertate" annyit jelent: "Istennel a hazáért és a szabadságért".

Felsővadászi  II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.

Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól független állammá váljék. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, amelyhez tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is voltak erdélyi fejedelmek.

Harca nem érte el a kívánt eredményt, de részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem gyarmatosították. A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább emléke, mivel a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, s végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett.

A cél, amit Rákóczi kijelölt, a magyarság önértékűségét hangsúlyozza, azt, hogy saját magunkért vagyunk e világon. A magyarság olyan életminőség, amely az életnek célja és értelme. Ez a Rákóczi-fogalom első tényezője. Magyarnak lenni tehát nem kiváltság, se nem büntetés, hanem „sors és lét”, amit vállalnunk kell.

„Mindennél jobban indított az, hogy Isten akaratát teljesítsem, mert Te látod Uram, hogy sem fejedelemségre nem vágyakoztam, sem a háborút, a bosszúállást nem kívántam, sem a veszélyektől nem irtóztam. Közömbös volt a személyemre az, hogy mely úton járok, csak azon járjak, melyet Uram Istenem Te tűztél ki nékem.” /II.Rákóczi Ferenc Magyarország vezérlő fejedelme/

Rákóczi fejedelem emléke állócsillagként tündököl a Hadak Útján, örök világosságot és példát sugároz minden árva, szenvedő, sötétben botorkáló magyarnak. Csak fel kell emelni csüggedő fejünket, hogy szembenézzünk vele!

 

László Ferenc

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya