Morvamező dicsősége

Forrás: 
barikad.hu

1278-ban az alsó-ausztriai Morvmezőnél Kun László hadserege világraszóló győzelmet aratott Ottokár cseh király felett. A zsákmányolt zászlók és páncélok tömegét felfüggesztették a fejérvári templom falára. 

Kézai Simon, IV. (Kun) László király udvari papja részletesen beszámolt a morvamezei csatáról, ahol a magyarok megfutamították az akkori Európa egyik legerősebbnek vélt seregét. Morvamezőn ismét bebizonyosodott, hogy az öreg kontinensen a magyarok kiválón értik a hadászat mesterségét.

Feszülő ellentétek

II. Ottokár, cseh király hatalmas közép-európai birodalom kialakítását tűzte ki célul, éppen ezért elfoglalta a mai osztrák területek egy részét és folytonos betörésekkel zaklatta a magyar területeket is, zsoldosai kifosztották a határmenti falvakat. A magyar király megelégelte a dolgot, kapóra jött neki Habsburg Rudolf azon kérése, hogy együtt induljanak a csehek ellen. A frissen német-római császárrá választott Rudolf ugyanis nem bírt a hatalmas cseh királlyal. Kun László meg is indult Fejérvárról csapatával és elérkeztek –Kézai szerint - Marcheggéhez, amelyet a történettudomány Morvamezőnek emleget. Csata előtt László őseihez - Szent Istvánhoz, Szent Imréhez és Szent Lászlóhoz - könyörgött, kérte segítségüket és közbenjárásukat, majd megindította hadát az elbizakodott cseh és lengyel zsoldosok serege ellen.

Fényes győzelem

Kézai szerint Rudolf nehéz páncélos serege meg sem mozdult, mert nem mertek szembeszállni az ellenféllel, hanem csak a távolból figyelték a fejleményeket. László magyar és kun vitézeivel bekerítették Ottokár seregét, nyílzáporral felborították csatarendjüket, majd az eszeveszetten menekülő katonákat sorra levágták, nagy kárt téve az ellenség sorai között. Maga Ottokár is a csatatéren vesztette életét, fiát, Miklóst és még sok, cseh udvari személyt a magyarok foglyul ejtettek és csak magas váltságdíj ellenében engedték őket szabadon. Kézai még arról is beszámolt, hogy a csatát követően a magyar sereg összeszedte az ellenfél hadi jelvényeit, zászlóit és pajzsait, azokat hazaszállították és a csehek, morvák és lengyelek örök szégyenére és gyalázatára emlékezetül kiakasztották a fejérvári bazilika falára.

OB

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya