Nimród híres lövése

Forrás: 
barikad.hu

A régi mezopotámiai hagyomány egy részét a muszlim irodalmi alkotások és vallásos elbeszélések őrizték meg az utókor számára. Ezekben a művekben olvashatunk egyik ősünkről, Nimród, a félelmetes királyról és vadászról, aki nemcsak tornyot épített, hanem még az égben lakó istent is le akarta lőni az égről.

NimródUtazás az égbe

Érdekes, hogy a muszlimok szent könyve, a Korán nem említi név szerint a nagy vadászt, a szkíta népek félelmetes urát, csak a későbbi hagyományban, mondákban találjuk meg történetét. Az arab és szír nyelven fennmaradt történetekből kiderül, hogy Nimród mindenáron fel akart jutni az égig, hogy találkozzon az istennel. Azért, hogy célját megvalósítsa, hosszú éveken át egy magas tornyot építtetett alattvalóival. Végül felment a toronyba, de még onnan is messzinek tűnt az ég. Erre Nimród egy másik módszert talált ki. Hozatott egy nagy ládát, melynek alján és tetején egy nyílást hagyott, a négy sarkára pedig póznákat erősített fel és azokra húst kötözött, majd hozatott négy keselyűt vagy sast (esetleg griffeket?), azokat a póznához erősítette, a húsok alá és ezel a csodás járművel akart az égbe emelkedni. .Az egyik bizalmasával együtt Nimród belépett a ládába és a négy hatalmas madár a levegőbe röpítette őket. Amikor már nagyon magasan jártak és nem volt látható a föld, akkor Nimród fogta az íját és kilőtte nyílvesszőjét az égbe. Gábriel arkangyal azonban elkapta a szálló nyílvesszőt, visszaküldte a nyílvesszőt véresen, Nimród úgy gondolta, hogy sikerült legyőzni az égben lakó istent.

Egy ősi motívum nyomában

Az ókori történeti források egybehangzóan azt állítják, hogy Nimród a szkíta-hun népek ősapja volt, az ószövetségi iratok idegen, tehát nem sémi királyról tudnak. A szkíta vonalat erősítik azok a Nimróddal kapcsolatos történetek, melyek nemcsak a korabeli mezopotámiai térségben maradtak fent, hanem a Fekete-tengeri szkíta népköltészetben és a belső-ázsiai folklórban is. Nézzünk most egy példát. A fent említett „égbe lőtt nyílvessző” motívuma elég széles körben elterjedt volt a szkíta népek között. A Sárga-folyó menti hun trözsek között ismert volt Ji íjász története, aki az emberiséget fenyegető Napokat lőtte le az égből.

NimródAz utolsó Nap csak azért maradt fent, mert egy fecske szállt arra és éppen nekirepült a nyílvesszőnek. Majdnem szóról-szóra ezt a történetet találjuk meg a mai mongol mondák között, ott Erhij Mergen, a híres íjász próbálja lelőni a Napokat az égből. Nimród története beleillik ebbe a sorba, csak ő nem a Napokat, hanem a számára nem megfelelő istent akarta eltávolítani az égből. Hasonló történetet találunk Héraklész történetében is, aki a szkíták őse volt és tizenkét, emberfeletti tettet hajtott végre. Egyszer, útközben Héliosz napisten annyira erősen perzselte a földet, hogy a nagy hős megharagudott, elővette híres összetett íját és le akarta lőni a Napot.

OB

 

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya