Piros-sárga-kék, jaj be szép!

Forrás: 
brasso.info

Az erdélyi magyarok számára a román trikolór olyan, mint a bika előtt a vörös posztó. Csak sokkal rikítóbb.

A piros-sárga-kék színkombináció ugyanis számunkra minduntalan azt juttatja az eszünkbe, hogy egy olyan ország állampolgárai vagyunk, amely a benne elő más nemzetiségű népek ellenére is „nemzetállamként” definiálja magát; amely csak a román anyanyelvű és kultúrájú polgárainak nyelvét ismeri el államnyelvnek, másokét már nem.

De, nem titok  a mindenkori román hatalom egyik legfontosabb célkitűzése, hogy megszüntesse a birtokába vett Erdély magyar jellegét. Ennek a törekvésnek estek áldozatul településeink szobrai, utcanevei, központjai. Lassan száz éve próbálják lesikálni rendületlenül a monarchia védjegyeit, címereket, feliratokat, amelyeket eléggé el nem ítélhető módon levakarhatatlanul vittek fel a hajdani építtetők.

“Ahol meg nem lehetett lemázolni a feliratot, ott eléje tettek valami pofás kis táblát, növényzetet, növesztettek gyorsan egy fát, odatoltak egy szobrot, alkalmaztak egy nagyobb testű portást takarásnak: valami megoldás mindig akadt.”- fogalmaz frappánsan e jelenségről a manna.ro egyik szerzője.

De ennek a szándéknak a hozadéka a „Romániában románul beszélnek!” jelmondat is, mely a magyar nyelvet akarja kiüldözni otthonából.

Ennél fogva Románia „újrománjai” számára a román zászló mint olyan, az elnyomás jelképévé vált.

Holott a történelemmel valamelyest tisztában levő magyar számára nyilvánvaló a román trikolórban valójában Erdély ősi címerének színei köszönnek vissza, melynek felső felében kék alapon vörös nyelvű, vágott fekete turul, jobbról arany naptól  balról ezüst fogyó holdtól kísérve, alsó félében aranysárga mezőben hét vörös bástya található. A címermezőt pedig egy vörös pólya osztja ketté. A magyar nemzetet a fekete turulmadár, a székelyeket a nap és a hold, míg a szász székeket (Kőhalom, Medgyes, Nagysink, Sebes, Szeben, Szászváros, Szerdahely) a hét vörös bástya jelzi.

Ugyanakkor, az Erdély zászlajában használt színek: a kék, piros és sárga is megegyeznek a címer színeivel, amely szinten az itt elő magyarokra, székelyekre és szászokra utal.

Na de lássuk csak miként történhetett az, hogy ma Erdély színeit viseli Románia?

1848-ban mikor a forradalmi magyar ifjúság tizenkettedik programpontjának – Erdély Magyarországgal való újraegyesülésének – megvalósítását tűzte ki, az erdélyi románság az ősi erdélyi címert mutatta fel ellenszegülésképpen.

A piros-sárga- kék aztán csakhamar egységes román nemzeti trikolórrá avanzsált. Megjegyezni kívánom, hogy a hivatalos címer mellett az erdélyi magyarság mindvégig a magyar nemzeti színeket, a piros-fehér- zöldet tekintette nemzeti identitása szimbólumának. Hogy a forradalmi köztudatból mégsem veszett ki Erdély hármas jelképe, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1848. március 15-én a pesti Nemzeti Színházban Jókai Mór mellére Laborfalvi Róza ötszínű kokárdát tűzött. Piros- fehér-zöld-kék-sárga virított Jókai mellén, így is világgá kürtölve, hogy a forradalmi program tizenkettedik pontját ő fogalmazta meg Petőfivel!

1867-ben, mikor a kiegyezés nyomán végre megvalósult a tizenkét pont, Erdély visszatért az egységes magyar királyságba, tisztelgésül Budapest is fölvette a dicső Erdély színeit, a piros-sárga-kéket. Azóta is viselte becsülettel, mindaddig míg 2011. augusztus 15-én, a román zászlóra való hasonlóság okán le nem cserélték azt.

Mindez azon a tényen, miszerint az ezeréves magyar Erdély színét viseli immáron 165 éve Románia, mit sem változtat. A román trikolór Erdély ajándéka! Olyan igaz ez, mint az, hogy Mihai Viteazulnak is mi, székelyek adtuk a „vitéz” nevet. Hiszen ilyen szó a román nyelvben nincs.

Tehát a történelmi igazságokkal jó volna immár szembenézni és a mítoszokat a múlt süllyesztőjébe küldeni. Akkor, a román ifjú végre megtanulná, hogy Erdély címerének színeire harsogja a Trei Culort. S a szlovák nebulóban is tudatosulhatna, hogy címerében a kettős kereszt az apostoli magyar egyház jelképe, semmi más!

Aszalos István
*a szerző az Erdélyi Magyarságért Egyesület elnöke
Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya