Prométheusz, a szkíták királya?

Forrás: 
barikad.hu

A görög mitológiában szereplő hősök és istenek egyik legkiválóbbika volt Prométheusz, aki a vízözön után megteremtette az emberi civilizáció alapjait. Nem közömbös számunkra a róla fennmaradt történet, mivel a görög források őt a szkíták királyának tartották.

A görög mondakör

A görög mitológia alapján a hatalmas méretű, titán Prométheuszról azt tudjuk meg, hogy ő lopta el a tüzet az istenektől az emberek számára. Az Ég ura, Zeusz őt bízta meg azzal a vízözön után, hogy teremtse meg az embereket. Állítólag megsajnálta az éhező és fázó teremtményeket, ezért megszerezte számukra az éltető tüzet. Zeusz ezért bosszúból a Kaukázus hegyére vitte és egy hatalmas sziklához láncolta, ahol egy keselyű mindennap kitépte máját, amely mindennap visszanőtt. Egyszer arra vetődött Héraklész, Zeusz fia, a legbátrabb ókori félisten, aki éppen almát akart szerezni a Heszperidák kertjéből. Ő mentette meg Prométheuszt szenvedésétől, miután lelőtte a keselyűt.

Szkíta mítosz?

A görögök feljegyezték Prométheuszról, hogy nem tisztelte az isteneket, ugyanúgy mint Nimród, az égi vadász, a vízözön után a föld első királya. Mindketten óriások voltak, amely címet hatalmas méretük miatt kaphatták alattvalóiktól. Ha hihetünk a korabeli forrásoknak, akkor mindketten az istenek ellen vétettek, Nimród előbb tornyot épített, hogy elérje az eget, majd egy szárnyas szekéren repülve le akarta lőni Ábrahám istenét az égből, míg Prométheusz –a tiltás ellenére – Héliosz szekeréről lopta el az istenek legféltettebb kincsét, a tüzet. A görög mitológia néhány, a Nimród legendában is jelenlévő eleme szemet szúrt már Nagy Gézának, aki a 19. század végén rájött arra, hogy amit Hérodotosz leír Héraklészról, a szkíták ősapjáról, az ráillik Nimródra is. Elképzelhető, hogy a Prométheuszról keringő történeteket is a Nimród monda néhány eleme ihlette.

A szkíta vonal

A nagy titánt akár ókori görög istennek is tarthatnánk, de a korabeli források teljesen máshová sorolják be az emberiség megmentőjét és védelmezőjét. Herodor Heracleából Kr. e. 515 körül 23. töredékében a következőt vetette papírra: „Prométheusz volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni, mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat, bilincsbe veretett a szkítáktól. De a megjelenő Hercules a folyót ugyan a tengerbe terelte, innen keletkezett a mese, hogy Hercules megölte a sast, Prométheuszt pedig feloldotta bilincseiből.”

Ez némileg másként adja elő a történteket, mint a mi általunk ismert mondák. Herodor kortársa, Aeschylus (Kr. e 525-456) is úgy tudta, hogy a hős titán a szkíták vidékén, a Kaukázusnál élt.

 

OB

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya