Türkök helyett hunok!

Forrás: 
alfahir.hu

Hunokból türkök

A birodalomalapítás előtt a türk népek, a nyelvészek ótürkjei - a kínai források – szerint a Sárga-folyó nyugati partján éltek és az Északi-Liang nevet viselő hun dinasztiát irányították. Onnan a 440-es évek végén menekülni kényszerültek, de nem több ezer kilométert futottak, hanem a közeli Altaj-hegységben találtak menedéket. Erről a korról emlékezik meg a türkök eredetmondája is, melyet szintén a kínai szerzők örökítettek meg, akik még arról is tudnak, hogy a türkök a hunokéval hasonló nyelvet beszéltek, legfeljebb nyelvjárási különbséget lehet kimutatni a korai beszámolók alapján. Ezekből az valószínűsíthető, hogy a türkök a hunok egy ága volt, akik az Altajban telepedtek meg. De ebből az is következik, hogy nem minden hun türk, főleg nem az európai részeken, oda a türkök csak az érett középkorban jelentek meg.

Más adatok

A türk birodalomról szerencsére nemcsak idegen, bizánci és kínai tudósítások állnak rendelkezésre, hanem belső források is, hiszen 730-as években előbb Kül Tegin herceg, majd Bile kagán rovásírásos sztélén számolt be a második türk kaganátus újraalapításának történetéről, küzelmes csatáiról. Megtudhatjuk, hogy akkoriban meddig terjedt a türkök határa. A korabeli szöveg alapján a türkök legnyugatabbi határa a Gyöngy-folyó melletti Vaskapu volt, amely a Szír-Darja folyó közelében helyezkedett el, a mai Közép-Ázsiában. Ez azt jelenti, hogy a türkök a 8. században nem érték el a kelet-európai síkságot, sem a Kaukázus előterét. Ez ismét megcáfolja azt az elméletet, miszerint Kelet-Európában az 5-10. század között türk népek uralkodtak volna! Sőt, ez azt is jelenti, hogy a 6. század közepén a türkök elől menekülő uar-hunok vagyis az avarok nem türk népek voltak, hiszen bizonyítottan nem éltek türk nyelvi közegben!

Szent László idején

Ezek után jó lenne választ kapni arra, hogy pontosan mikor érkeztek a bizonyítottan az első türk vagy török népek a Kaukázusba. A türk birodalom bukása után a belső-ázsiai térségben tokuz-oguz, vagyis a 9 oguz törzsszövetség vette át a vezetőszerepet, akikhez tartoztak az ujgurok és a később úznak ismert török törzsek is. Utóbbiak fokozatosan nyugatra vádoroltak és a 8. század második felében már Közép-Ázsiában találjuk őket, akik valószínűleg rátelepedtek a régi türk törzsekre. Az oguz törzsszövetség a 9. században még Közép-Ázsia birtoklásáért vívott harcokat, de pedig a kelet-európai síkságon tanyázó besenyőkkel harcoltak, a kettő közti távolság több ezer kilométer. Nem igaz az az állítás, hogy az úzok menekülése vagy népvándorlása miatt támadtak volna meg bennünket a besenyők, hiszen akkor ezek a török törzsek, vagyis az oguzok, a magyar történelemből jól ismert úzok akkoriban még Buhara környékén harcoltak, majd a mai Türkmenisztánban telepednek le. Onnan az oguzok csak a 11. század elején körül jutnak el nyugatra, a Kaukázus előterébe és szinte pillanatok alatt egy hatalmas birodalmat hoztak létre. Elfoglalták a volt arab kalifátus nagy részét, ezért 1058-ban a bagdadi kalifa a „Kelet és Nyugat Királya” címet ajándékozta az oguzok urának, Togrilnak, amely feljogosította őt, hogy az összes muszlim nép uralkodójának tekintse magát. Ekkor hivatalosan megkapta a szultán címet, ekkor birodalmát egyik őséről Szeldzsuknak nevezte el. A fenti történeti adatok tükrében kijelenthető, hogy nagy tömegben az oguz török népek csak a 11. században jutnak el a Kaukázus előterébe, tehát jó ötszáz évvel később, mint ahogyan azt ma tanuljuk. Az első magyar király, aki megküzd csapataikkal, Szent László volt, aki a betörő úzokkal és kunokkal több csatát is vívott.

OB

Tudod, miről szól a húsvét? Ismered a szentháromnap ünnepét? A húsvéti hagyományt és kultúrát? Húsvétra való...
Van minden, mint karácsonykor – tartja a szólás, hiszen a karácsony ünneplésének fontos része a gazdag, közös...
Furcsa és különleges nép vagyunk mi, magyarok. Nyelvünk, származásunk, történelmünk mind egyedivé tesz...
A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres...

Ajánlott oldalak

 

hazai pálya